Formentera

Ophrys speculum / Mosques blaves, Sabatetes del Bon Jesús/ Espejo de Venus / Spiegel Orchis / Mirror Orchid

L'abellera de mirall és una de les orquídies més rares de Formentera.
El març del 2002 i 2003 vaig trobar dos exemplars d’Ophrys speculum
en flor que creixen molt junts en un petit clar , dos altres 2 exemplars
 en La Mola y C'a Mari
.


 

 

 

 

Tots els continguts estan protegits per drets d'autor.
Todos los derechos reservados
All contens are subject of copyright
Alle Inhalte, Text Grafik und Fotografie unterstehen dem Copyright
© Barbara Klahr

Traducción: Infoservice Traducciones, Ibiza, www.infoservice-translate.com

Galerie erstellt mit HomeGallery 1.4.10