Formentera

Ophrys fabrella

Primer localitzacion a Formentera


Aquesta primera localització que vaig trobar el febrer de 2003 em va plantejar
el dubte de si es tractava de l'Ophrys fabrella coneguda a les Balears o d'una
variant endèmica d'aquí.

Ophrys fabrella


 

 

 

 

Tots els continguts estan protegits per drets d'autor.
Todos los derechos reservados
All contens are subject of copyright
Alle Inhalte, Text Grafik und Fotografie unterstehen dem Copyright
© Barbara Klahr

Traducción: Infoservice Traducciones, Ibiza, www.infoservice-translate.com

Galerie erstellt mit HomeGallery 1.4.10